+45 22 38 36 72 info@lifebuilders.dk

Praktikforløb

Til borgere der skal arbejdsprøves eller afklares gennem en praktik.

Vi finder en praktik indenfor 4 uger, der matcher borger

Praktikforløbet henvender sig til de borgere der skal arbejdsprøves eller afklares i en praktik. Vores virksomhedskonsulenter finder en praktik der matcher borgerens udfordinger og ønsker. Vi ved at praktik er gavnligt, både i forhold til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, men også i de tilfælde hvor borger har brug for at træne arbejdsevner, tillære nye arbejdsevner eller opbygge selvtillid på arbejdsmarkedet.

Vi finder en praktik indenfor 4 uger og følger op løbende under praktikken.

Vi finder en praktikplads der matcher borgers ønsker og er i overensstemmelse med jobplanen. Vi har samarbejde med mange virksomheder og har derfor løbende praktikpladser til rådighed, hvor sagsbehandler selv kan byde ind hvis de har et match.

Derudover er vi eksperter i at finde praktikpladser der kan håndtere mange skånebehov og borgere med særlige udfordringer.

Som virksomhedskonsulenter følger vi borger i praktikken under hele forløbet og kan supplere med særlig støtte til dem der har behov for det.

Vi kan kombinere et virksomhedsforløb med en mentorordning, således at de borgere der har brug for en mentor under en praktik, kun behøver at have én person tilknyttet. Som virksomhedsmentor støtter vi borger i at opbygge et selvforsørgende liv.

Derfor vil mentor fokusere på at opnå uddannelses- og jobafklaring ved at kortlægge kompetencer og ressourcer løbende i et praktikforløb. Virksomhedsmentor hjælper derudover med at opbygge og udvikle ressourcer og kompetencer, således at borger får et overblik over egne muligheder. Virksomhedsmentors fornememste opgave er, at motivere borger til at deltage i praktikken og i planlægning af en realistisk uddannelses- eller jobvej.
Virksomhedskonsulenten udarbejder en praktikrapport og hvis der er brug for en funktionsbeskrivelse, aftales det med sagsbehandler.

w

Skriv med en konsulent

Vi besvarer din henvendelse så hurtigt som muligt i vores åbningstid

Vores fremgangsmåde og forventing til forløbet

Borgerens kompetencer afklares og Virksomhedskonsulent afdækker, hvilke udviklingsområder og mulige indsatser der kan igangsættes, således at borger får succes ved at starte i et virksomhedsforberedende forløb og praktik.
Planen for praktik afstemmes med sagsbehandler inden forløbet iværksættes.

"Intet er tilfældigt og alt psykisk sygdom giver mening, når man starter arbejdet med ens selv og sit indre"

Malene Karlsen, Mentor Lifebuilders

"Når livet bliver svært, må man huske sig selv på, at tiden gør at alting er i bevægelse og det derfor helt automatisk vil ændre sig"

Heidi Stark, Mentor Lifebuilders

"Nogle gange kan det være svært at se lyset for enden af tunnelen, men ved at bevæge sig fremad, må man have tillid til at det kun er et spørgsmål om tid"

Nichlas Farup, Stifter af Lifebuilders

Kontakt os

+45 22 38 36 72

info@lifebuilders.dk

 

Åbningstider

Man – Fre — 8:00 – 17:00
Lørdag — 10:00 – 12:00
Søndag — Lukket

Sankt Nikolaj vej 8, 3. sal
1953 Frederiksberg C