+45 22 38 36 72 info@lifebuilders.dk

Individuel Mentorforløb

Til borgere med brug for støtte til sociale, fysiske og psykiske udfordringer.

Tillid er vores vigtigste mål i vores samarbejde

Vores formål er at mentor støtter borger i at håndtere udfordringer, således at borger vil kunne indgå i beskæftigelsesrettede aktiviteter såsom virksomhedspraktik, uddannelse eller job.

Samarbejdet er vigtigt og derfor tilrettelægger mentor et individuelt tilpasset forløb ud fra jobcenterets jobplan og borgerens mentale og fysiske helbredssituation.

Vi er eksperter i forandringsarbejde

Mentor har fokus på at støtte borger til at opnå større indsigt i egne ressourcer og arbejde på at udvikle og opbygge kompetencer og evner til at mestre udfordringer således at livskvaliteten øges og borger kommer tættere på arbejdsmarkedet. Til de borgere der har fysiske udfordinger tilbyder vi træningsforløb som en del af mentorordningen. 

w

Skriv med en konsulent

Vi besvarer din henvendelse så hurtigt som muligt i vores åbningstid

Vores fremgangsmåde og forventing til forløbet

Borgerens kompetencer afklares og mentor afdækker, hvilke udviklingsområder og mulige indsatser der kan igangsættes, således at borger kan starte i et virksomhedsforberedende forløb eller i et uddannelsesrettet indsats.

Vi er eksperter i borgere med komplekse udfordringer og problemstillinger og har mange års erfaring i at håndtere disse

  • Usikker tilknytning til forældre eller omsorgspersoner
  • Manglende omsorg
  • Belastende begivenheder
  • Dårlig trivsel og læring
  • Mobning / Diskriminition
  • Belastende miljø
  • Social isolation
  • Hjemløshed
  • Psykisk og/eller fysisk vold

"Intet er tilfældigt og alt psykisk sygdom giver mening, når man starter arbejdet med ens selv og sit indre"

Malene Karlsen, Mentor Lifebuilders

"Når livet bliver svært, må man huske sig selv på, at tiden gør at alting er i bevægelse og det derfor helt automatisk vil ændre sig"

Heidi Stark, Mentor Lifebuilders

"Nogle gange kan det være svært at se lyset for enden af tunnelen, men ved at bevæge sig fremad, må man have tillid til at det kun er et spørgsmål om tid"

Nichlas Farup, Stifter af Lifebuilders

Kontakt os

+45 22 38 36 72

info@lifebuilders.dk

 

Åbningstider

Man – Fre — 8:00 – 17:00
Lørdag — 10:00 – 12:00
Søndag — Lukket

Sankt Nikolaj vej 8, 3. sal
1953 Frederiksberg C