+45 22 38 36 72 info@lifebuilders.dk

Støttekontaktperson

Til dem der har brug for hjælp til at mestre eget liv

Vi fungerer som støttekontaktperson for dem der har brug for særlig støtte

Støttekonktakt forløbet er individuelt tilpasset borgeren, alt afhængig af omfanget og de udfordinger borgeren har. Vi tager udgangspunkt i i borgeren jobplan og sammen med sagsbehandler udarbejder klare mål og afstemmer forventninger til forløbet.

Vi tror, at alle kan få det bedre og opnå en meningsfuld og værdig tilværelse

§85 – Støttekontakt forløbet tilbyder hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og udvikling af færdigheder til borgere, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Vores erfaring fortæller os, at der opnåes bedst resultater ved et længerevarende forløb, hvor der oparbejdes en tæt relation mellem støttekontaktperson og borger.

Alt efter borgers behov kan støtte-kontaktpersonen blandt andet hjælpe med:

§99 – tilbud om en støtte- og kontaktperson til borgere med sindslidelser, stof eller alkoholmisbrug og til borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Som støttekontaktperson støtter vi borger i at kunne mestre eget liv. Derfor vil støttekontaktperson kortlægge kompetencer og ressourcer løbende og hjælpe med at opbygge og udvikle disse, således at borger får et overblik over egne muligheder og bliver selvkørende. Støtten kan ydes som kontaktbesøg i borgers hjem samt Kontakt i det offentlige rum eller kontakt på dit samværs- eller aktivitetstilbud. Derudover ledsagelse Telefon- og sms-kontakt.

w

Skriv med en konsulent

Vi besvarer din henvendelse så hurtigt som muligt i vores åbningstid

Vores fremgangsmåde og forventing til forløbet

Borgerens kompetencer afklares og Støttekontaktperson afdækker, hvilke udviklingsområder og mulige indsatser der kan igangsættes.

Vi er eksperter i borgere med komplekse udfordringer og problemstillinger og har mange års erfaring i at håndtere disse. 

  • Usikker tilknytning til forældre eller omsorgspersoner
  • Manglende omsorg
  • Belastende begivenheder
  • Dårlig trivsel og læring
  • Mobning / Diskriminition
  • Belastende miljø
  • Social isolation
  • Hjemløshed
  • Psykisk og/eller fysisk vold

"Intet er tilfældigt og alt psykisk sygdom giver mening, når man starter arbejdet med ens selv og sit indre"

Malene Karlsen, Mentor Lifebuilders

"Når livet bliver svært, må man huske sig selv på, at tiden gør at alting er i bevægelse og det derfor helt automatisk vil ændre sig"

Heidi Stark, Mentor Lifebuilders

"Nogle gange kan det være svært at se lyset for enden af tunnelen, men ved at bevæge sig fremad, må man have tillid til at det kun er et spørgsmål om tid"

Nichlas Farup, Stifter af Lifebuilders

Kontakt os

+45 22 38 36 72

info@lifebuilders.dk

 

Åbningstider

Man – Fre — 8:00 – 17:00
Lørdag — 10:00 – 12:00
Søndag — Lukket

Sankt Nikolaj vej 8, 3. sal
1953 Frederiksberg C