+45 22 38 36 72 info@lifebuilders.dk

Ungeforløb

Til unge ledige mellem 18-29 år med udfordringer i livet

Tillid er vores vigtigste mål i vores samarbejde med unge

Vores formål er at mentor støtter den unge i at håndtere udfordringer, således at den unge vil kunne indgå i beskæftigelsesrettede aktiviteter såsom virksomhedspraktik, uddannelse eller job.

Samarbejdet er vigtigt og derfor tilrettelægger mentor et individuelt tilpasset forløb ud fra jobcenterets jobplan og borgerens mentale og fysiske helbredssituation.

Ledighed blandt unge er ofte et symptom på noget under-læggende 

Ungeforløbet henvender sig til de unge, der har andre udfordringer end kun ledighed.
Det kan være udfordrende at blive voksen og skulle tage ansvar for ens eget liv, hvis man har haft en barndom uden forbilleder eller øvelse i dette. 
De unge vi har i forløb oplever typisk udfordinger som:

Det er det oftes altafgørende at have voksne forbilleder som barnet og den uge kan spejle sig i, lære fra og spørge til råds.

Mentor vil derfor fungere som et forbilledet for den unge og være det spejl den unge kan spejle sig i, søge råd og vejledning fra.  

Som mentor støtter vi den unge i at opbygge et selvforsørgende liv, ved at starte uddannelse eller ordinært job

Derfor vil mentor fokusere på at opnå uddannelses- og jobafklaring ved at kortlægge kompetencer og ressourcer.

Mentor hjælper derudover med at opbygge og udvikle ressourcer og kompetencer, således at den unge får et overblik over egne muligheder. 

Mentors fornememste opgave er at motivere den unge til at deltage i planlægning af en realistisk uddannelses- eller jobvej. 

Vi besøger forskellige uddannelsessteder og virksomheder for at hjælpe den unge med at blive inspireret og motiveret. 

w

Skriv med en konsulent

Vi besvarer din henvendelse så hurtigt som muligt i vores åbningstid

Vores fremgangsmåde og forventing til forløbet

Den unge borgerens kompetencer afklares og mentor afdækker, hvilke udviklingsområder og mulige indsatser der kan igangsættes, således at borger kan starte i et virksomhedsforberedende forløb eller i et uddannelsesrettet indsats.

Vi er eksperter i borgere med komplekse udfordringer og problemstillinger og har mange års erfaring i at håndtere disse

  • Usikker tilknytning til forældre eller omsorgspersoner
  • Manglende omsorg
  • Belastende begivenheder
  • Dårlig trivsel og læring
  • Mobning / Diskriminition
  • Belastende miljø
  • Social isolation
  • Hjemløshed
  • Psykisk og/eller fysisk vold

"Intet er tilfældigt og alt psykisk sygdom giver mening, når man starter arbejdet med ens selv og sit indre"

Malene Karlsen, Mentor Lifebuilders

"Når livet bliver svært, må man huske sig selv på, at tiden gør at alting er i bevægelse og det derfor helt automatisk vil ændre sig"

Heidi Stark, Mentor Lifebuilders

"Nogle gange kan det være svært at se lyset for enden af tunnelen, men ved at bevæge sig fremad, må man have tillid til at det kun er et spørgsmål om tid"

Nichlas Farup, Stifter af Lifebuilders

Kontakt os

+45 22 38 36 72

info@lifebuilders.dk

 

Åbningstider

Man – Fre — 8:00 – 17:00
Lørdag — 10:00 – 12:00
Søndag — Lukket

Sankt Nikolaj vej 8, 3. sal
1953 Frederiksberg C